EN DE FR

NEDEN ALÜMİNYUM ?

Alüminyum Kap İnsan Sağlığına Zararlı Mı?

 
Ortalama bir insan vücudu yaklaşık olarak 35 mg alüminyum içerir. Bu miktarın hemen hemen %50‘si ciğerlerde, %25’i yumuşak dokularda, %25’i kemiklerde bulunur. Mutfaklarda kullanılan gereçler, mutfak folyosu ve kutu içeceklerle alınabilecek alüminyum miktarı besinlerle günlük alınabilecek alüminyum miktarının sadece çok küçük bir bölümüdür.
 
Bazı kaynaklarda alüminyumun insan sağlığı üzerindeki etkisi ile ilgili yazılar yer almasına rağmen, alüminyumun insan sağlığını direkt tehdit edici etkisi bulunmamaktadır.
 
Gıda ile temas halinde olan metallerle ilgili olarak Avrupa birliği yönergelerinin vardığı sonuç ve öneriler:
 
• Yiyeceklerle temas halinde olan ve kaplanmamış olarak kullanılan alüminyum ürünlerine üreticileri tarafından kullanıcı bilgisi: Bu ürünü yüksek asidite içeren ve nemli-tuzlu yiyeceklerle pişirmeden önce ve temas halinde bulundurmayın veya buzdolabında yiyecek saklamak amacıyla kullanılır ibareleri etiketlere yazılmalıdır.
• Yönlendirici açıklamalar, kaplanmamış olarak asidik veya tuzlu ortamlarda kullanılan alüminyum gereç üreticileri tarafından tedarik edilmelidir.
 
Alüminyum ve Alzheimer Hastalığı
 
Alzheimer hastalığı en yaygın beyin hastalıklarından biridir. Alüminyumun toplumda Alzheimer hastalığına yol açtığı yönünde yanlış bir kanı vardır. Günümüzde hala Alzheimer hastalığının nedenlerini belirlemek üzere araştırmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar hastalığa sebep olan genetik etkenleri, metabolizma değişkenlerini, anormal proteinleri alüminyum, solvent veya diğer metalleri kapsayan çevresel etkenleri değerlendirir. Alzheimer hastalarının, beyin hücrelerinde normal bir insanın beyin hücrelerine oranla 20 - 30 kat daha fazla alüminyuma rastlandığı için bu hastalığın muhtemel bir sebebi olarak görülebilmektedir. Ancak alüminyumun beyinde toplanması, hastalığın bir sebebi veya sonucu olduğuna dair kesin belirtileri yoktur. Bu hastalığın oluşmasındaki en önemli parametre genetik sebeplerle beraber çevresel etkenlerinde birbirini tetikliyor olmasıdır ve tek başına alüminyum bu hastalığın oluşmasında sebep değildir.
 
Dünya sağlık örgütüne (WHO) göre:
 
• Alüminyumun Alzheimer hastalığının birincil sebebi olduğunu gösteren bir sebebe rastlanmamıştır.
• Alüminyum, insan da dahil olmak üzere herhangi bir türde patalojiye sebep olmadığı görülmüştür.
• Yüksek miktarda alüminyum içeren içme suları kullanan yaşlılarda Alzheimer hastalığı gelişiminin hızlandığı görülmemiştir.
 
Kaynakça:
 
WHO –Dünya Sağlık Organizasyonu
Kanada Sağlık Bakanlığı
Dr.Peter Baum – Avrupa Konseyi
Alman Risk Değerlendirme Enstitüsü
W.Ted Brown M.D. Ph.D –New York Eyalet Enstitüsü Araştırma Dep.
 
Çalışmalarından derlenmiştir.

Sosyal Medya